Garantibemanning
En del av lösningen

Garanterad bemanning

Har ni fått ett utökat personalbehov och tiden att rekrytera är knapp? Står influensasäsongen för dörren och en tillfällig avdelning behöver öppnas? Då är garantibemanning er lösning! Vi sköter schemaläggningen och levererar kompetent och erfaren personal.

En kontaktperson

Under hela samarbetet kommer ni att ha en och samma kontaktperson från oss på Colligo som kommer att hjälpa er med alla frågor och funderingar. Det fungerar som en trygghet för er och ni behöver inte ha kontakt med flera olika personer från flera andra bemanningsföretag.

Vi gör jobbet

Garantibemanning ger er mer tid till annat! Genom att låta oss sköta er bemanning så frigör ni tid för er själva och er personal och kan fokusera på det ni kan bäst – att utveckla och leda er verksamhet framåt för en så bra vård som möjligt.


Varför garantibemanning?

Colligo hjälper er med garantibemanning helt utifrån era behov, alltifrån en schemarad till bemanning av en hel avdelning. Vi erbjuder sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, enhetschefer och kan hjälpa till med verksamhetens ledarskap. Det är vårt ansvar att ordna med ersättare vid sjukluckor och andra akuta pass, och ni sparar pengar och ökar välmåendet hos er ordinarie personal eftersom ni slipper beordra in dem med kort varsel.

Vi på Colligo är ledande inom garantibemanning och har stor erfarenhet av att driva projekt inom kommun, slutenvård och primärvård. Med vårt garantibemanningskoncept behöver ni inte bekymra er om vare sig schemaläggning, medarbetarsamtal eller sjukskrivningar.

Hör av er till oss idag så berättar vi mer!
"När vi skulle öppna upp vår tillfälliga infektionsavdelning kändes det tryggt att Colligo var vår samarbetspartner. De tillsatte hela vårt behov av sjuksköterskor under en period på drygt 4 månader och löste alla akuta pass som uppkom under tiden. Det fanns alltid kompetent personal på plats vilket var en väldigt betryggande känsla!"
Christoffer
Avdelningschef infektion
"Vi är tacksamma över Colligos insatts med deras duktiga sjuksköterskor under sommaren så att våra ordinarie sjuksköterskor kunde få sin semester. Allt flöt på utan anmärkning. Ett gott samarbete."
Pia
Geriatrisk avd inriktning hjärt,
lung och allmän geriatrik

Kontakta oss idag

Ring 08-408 814 00 eller maila mikael.i@colligo.se så berättar vi mer om garantibemanning.

För en hälsosam arbetsmiljö

Sedan 2010 har sjukskrivningarna successivt ökat inom hälso- och sjukvården. Under 2018 motsvarade sjukfrånvaron cirka 2700 sjuksköterskor, 2500 undersköterskor och 470 specialistutbildade läkare. En av de största anledningarna till sjukskrivning är psykisk ohälsa bland personalen, ofta relaterad till ett allt för krävande arbete där det finns för lite möjlighet till ledighet och återhämtning.

Sjukskrivningar genererar en otroligt stor kostnad och vi är övertygade om att garantibemanning är en del av lösningen för att spara er tid/pengar och minska sjukfrånvaron – För en bra och trivsam arbetsmiljö.
”Det var otroligt skönt att Colligo hade möjlighet att bemanna med duktiga sjuksköterskor helt utifrån vårt behov. Till exempel så behövde vi dubbel bemanning under helgerna då vi alltid haft svårt att själva hitta personal dit. Colligo löste allt och vi fick möjligheten att spendera mer tid på annat som vi annars inte hunnit med!”
Carina
Avdelningschef
"Våra verksamheter genomgick en stor förändringsprocess där Colligo hjälpte oss med bemanningsläkare och administrerade över två hyrläkar-linjer i drygt 6 månader med mycket gott resultat. Jag vet inte hur vi skulle ha klarat oss utan deras hjälp! "

Ulrika
Verksamhetschef

Uppskattat och kostnadseffektivt

Sammanfattningsvis så är Garantibemanning en väldigt uppskattad och kostnadseffektiv lösning för dig som vårdgivare, och det tydligaste beviset på detta är att nästan samtliga som har använt sig av garantibemanning har varit intresserade av ett återkommande samarbete!

Garantibemanning lämpar sig utmärkt för både längre och kortare samarbeten när behovet är som allra störst, allt för att kunna avlastat den ordinarie verksamheten! Exempelvis har garantibemanning tidigare använts som en lösning under influensaperioder, de hetaste sommarveckorna eller under en väldigt påfrestande pandemi!
Frågor och mötesbokning

Kontakta mig om ni har frågor kring Garantibemanning eller för att boka ett möte så kommer vi till er och presenterar vår lösning.

ps. du kan också använda formuläret nedan så kontaktar jag dig.

Mikael Ivarsson

Ansvarig Garantibemanning
Tel 08-408 814 34
mikael.i@colligo.se

Kontakta oss

Fyll i din information nedan så kontaktar vi dig eller ring 08 - 408 814 00

Så behandlar vi dina uppgifter när du använder vårt kontaktformulär

Vi kommer behandla följande uppgifter om dig som du lämnat i kontaktformuläret: Ditt namn, telefonnummer, epost, yrke och eventuella personuppgifter i lämnat meddelande.

  • Syftet med en sådan behandling är att en av Colligos handläggare ska kunna kontakta dig.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter från kontaktformuläret är att vi avtalat om att vi ska kontakta dig.
Dina uppgifter sparas tills vi lyckats kontakta dig. Annars högst i 2 månader.

Vi tillämpar gällande dataskydds lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina kontaktuppgifter kommer aldrig spridas eller delas med andra företag. Undantaget det personuppgiftsbiträde vi använder för vårt CRM system.

Vi överför inte dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Colligo Vårdkompetens AB, Org.nr 556984-5778. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på adressen dataskydd@colligo.se.

Skulle du ha klagomål på vår behandling av dina personuppgifter så ska du kontakta oss eller lämna ditt klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.