Vanliga frågor

Här har vi sammanställt några av de vanliga frågor som vi får från er 

Vad innebär kollektivavtal
Colligo är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket innebär att vi faller under Almega Bemanningsföretagens paraply och där tillhörande branschavtal.

Verksamheten anslöts till kollektivavtal den första maj 2015 och auktoriserades ett år senare. För oss var det viktigt att i ett tidigt skede skapa tydliga och trygga villkor för vår personal. Du ska inte behöva göra avkall på trygghet och tjänstepension när du tjänstgör via Colligo.

När du tillsätter ett uppdrag är du försäkrad och tjänstepension betalas in från första timmen.
Bemannar ni i Norge?
Colligo har initialt fokuserat mot den svenska marknaden. Vi arbetar för att erbjuda denna möjlighet till vår personal i större omfattning.

Tala med oss om det finns intresse för bemanning i Norge så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns.
Kan jag arbeta i samma landsting/region som jag är/varit anställd?
I normalfallet finns det en karensperiod på 6 månader hos den arbetsgivare man tidigare arbetat för.

Det är upp till vårdgivaren att besluta om eventuella avsteg från denna karens. Vid karens arbetar vi dock för att kunna erbjuda ett uppdrag i en angränsande region eller inom någon av aktuell regions kommuner.
Går det bra att arbeta som underleverantör?
Det går utmärkt att arbeta som underleverantör via Colligo. Det administrativa upplägget är något annorlunda men i övrigt kan du förvänta sig samma service och engagemang som om du arbetat som löntagare.
Kan jag arbeta hos en och samma vårdgivare?
Det förs en kontinuerlig dialog mellan Colligo och beställande vårdgivare.

Vi förmedlar alltid ditt intresse för längre uppdrag. Våra kunder förespråkar kontinuitet i bemanningen och förutsatt att behov finns och samarbetet fungerat väl är det välkommet att arbeta mer stadigvarande hos en och samma vårdgivare.
Hur länge kan ett uppdrag pågå?
Uppdragen kan variera i längd. Allt från en dag upp till flera månader. Med ett stort urval av uppdrag är du med och styr upplägget efter dina önskemål.

Heltid, ströpass, intensivt arbete under en kortare period, sommarbemanning – vad passar just dig?
Har ni kollektivavtal?
Colligo är kollektivavtalsanslutna sedan maj 2015. Verksamheten har avtal med Bemanningsföretagen Almega och därmed bundna till branschens avtal. Den första juli 2016 kommer verksamheten även att bli ett auktoriserat bemanningsföretag.

För oss var det viktigt att i ett tidigt skede skapa tydliga och trygga villkor för vår personal. Du ska inte behöva göra avkall på trygghet och tjänstepension när du tjänstgör via Colligo.

När du tillsätter ett uppdrag är du försäkrad och tjänstepension betalas in från första timmen.
Står ni för resa och boende vid jobb på annan ort?
Colligo ser till att uppdraget ska fungera smidigt för vår vårdpersonal. Vi står för resa och boende under uppdragsperioden. Bokningar sker i samråd med dig och Colligo gör sitt bästa för att tillmötesgå dina krav och preferenser.

Resor och boende förmånsbeskattas i enlighet med Skatteverkets direktiv.
Hur mycket tjänar jag?
Colligo har konkurrenskraftiga ersättningar och betalar ut lön 2 gånger i månaden. Vi räknar noga på det aktuella uppdraget för att erbjuda dig en så bra ersättning som möjligt.

Lönesättningen är individuell och baseras på en rad faktorer:
Erfarenhet
Specialistkompetens
Sommarperiod eller ej
Behovet av resa och boende
Uppdragets art (akut vakans eller liknande)

Colligos ställningstagande är att kombinera goda ersättningar med en god prisbild mot kund. Vi arbetar för konsekvent och marknadsmässig lön i relation till erfarenhet och kompetens.
Vart i landet kan jag arbeta?
Colligo är ett rikstäckande vårdbemanningsföretag. Våra kunder består av både landsting/regioner, kommuner och privata aktörer runt om i landet.

Det finns givetvis vissa variationer kring var behoven finns i landet vid varje enskilt tillfälle. Detta bottnar i vårdgivarens interna möjligheter att tillsätta behov samt dess ekonomiska utrymme att anlita extern personal.

Generellt sett har vi ett brett utbud från norr till söder och gör alltid vårt yttersta för att bemöta dina krav på placering.