Är du i behov av vårdbemanning?

Flexibilitet

Dina kompetensbehov styr vårt arbetssätt. Det är både på kort- och lång sikt, och inom dygnets alla timmar. Vi vet att du känner din verksamhet bäst och Colligo ska ge dig den service du behöver för din organisations framgång.

Kvalitet

Bemanning är inte målet, utan snarare bemanning på rätt sätt. Vi är specialiserade på sjuksköterske- och läkarkompetens, men erbjuder även fler yrkeskategorier så som
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer och chefer.

Förtroende

Vi värnar om ditt förtroende och bygger upp ett hållbart samarbete med dig. Vi är en pålitlig leverantör som hjälper dig att hitta gynnsamma och långsiktiga lösningar för en trygg och välfungerande vård.


Varför ska du välja oss?

Vi vill hjälpa dig att driva vården framåt. Med engagerade medarbetare samt fokus på kvalitet och förbättring har vi hjälpt hundratals arbetsplatser att tillgodose sitt behov av kompetensförsörjning på både lång och kort sikt.

Hos oss finner du en leverantör som vill vara en del av din lösning. Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens till rätt plats, och kapacitet och leveranssäkerhet är av största vikt hos oss.

Behöver din arbetsplats hjälp med vårdbemanning?

Garantibemanning

Har ni fått ett utökat personalbehov och tiden att rekrytera är knapp? Står influensasäsongen för dörren och en tillfällig avdelning behöver öppnas?

Då är garantibemanning en del av lösningen! Vi sköter schemaläggningen och levererar kompetent och erfaren personal.

Behöver din arbetsplats hjälp med vårdbemanning?

Utbildning hos er

Colligo Vårdkompetens har ett väletablerat nätverk med några av Sveriges mest meriterade kursledare inom patientnära ultraljud, akutmedicin, infektion och anestesi/IVA. Vi är övertygade om att vi kan hjälpa till med att stötta upp alla tänkbara behov vid fortbildning av all vårdpersonal från sjuksköterskor till specialistläkare.

Vårt skräddarsydda koncept innebär att ni får ut maximalt värde från våra kurser och utbildningar. Vi erbjuder kostnadsfri konsultation med en av våra kursledare för att säkerställa att vi kan erbjuda exakt den kompetens ni söker att stärka hos er personal vare sig det handlar om att anpassa en av våra befintliga kurser eller bygga ett koncept från grunden.

Klicka nedan för att se utlåtande från våra kunders erfarenheter från våra kurser samt tillgängliga utbildningar och kurser.

Kontakta oss

Fyll i din information nedan så kontaktar vi dig
eller ring oss på tel 08-408 814 00

Vårdgivarformulär
Scroll to Top

Så behandlar vi dina uppgifter när du använder vårt kontaktformulär

Vi kommer behandla följande uppgifter om dig som du lämnat i kontaktformuläret: Ditt namn, telefonnummer, epost, yrke och eventuella personuppgifter i lämnat meddelande.

  • Syftet med en sådan behandling är att en av Colligos handläggare ska kunna kontakta dig.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter från kontaktformuläret är att vi avtalat om att vi ska kontakta dig.
Dina uppgifter sparas tills vi lyckats kontakta dig. Annars högst i 2 månader.

Vi tillämpar gällande dataskydds lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina kontaktuppgifter kommer aldrig spridas eller delas med andra företag. Undantaget det personuppgiftsbiträde vi använder för vårt CRM system.

Vi överför inte dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Colligo Vårdkompetens AB, Org.nr 556984-5778. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på adressen dataskydd@colligo.se.

Skulle du ha klagomål på vår behandling av dina personuppgifter så ska du kontakta oss eller lämna ditt klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.